با هم، آینده را پیش می بریم

درایوها و سافت استارتر ها            

درایوهای AC ولتاژ متوسط                      

درایوهای AC صنعتی ولتاژ پایین            

سافت استارتر های ولتاژ متوسط               

wind tunnel05.jpg
اینورتر فرکانس MV مورد استفاده در نیمکت تست تونل باد آکوستیک 2m×1.5m

پروژه نیمکت آزمایش تونل باد آکوستیک 2m×1.5m موسسه تحقیقات آیرودینامیک صنعت تونل آزمایشی تونل باد هدف2m×1.5m پروژه آزمایشی تونل باد صوتی آکوستیک موسسه تحقیقات آیرودینامیک ولتاژ نامی کمپرسور: 6kVRated power:Inputcoustage:1550kV

wind tunnel-04.jpg
Nancal MINI-Series VFD مورد استفاده در میز تست تونل باد آکوستیک

IndustryTest Bench-Wind Tunnel Objetciveدر مجموع هفت واحد کمپرسور و دو باس بار در محل وجود دارد، موتورهای 3*1000 کیلووات روی شینبار I و موتورهای 4*1300 کیلووات روی شینبار II قرار دارند.

تماس با ما

تلفن:57541550-021- 86+

همراه: 18217165478- 86+

کد سهام: 603859

Shanghai Nancal Electric Co., Ltd.                                                        沪ICP备2021021924号©