با هم، آینده را پیش می بریم

درایوها و سافت استارتر ها            

درایوهای AC ولتاژ متوسط                      

درایوهای AC صنعتی ولتاژ پایین            

سافت استارتر های ولتاژ متوسط               

sewage418312.png
مبدل MV مورد استفاده در تصفیه خانه فاضلاب

مبدل سری Nancal Electric HVVF مورد استفاده در تصفیه خانه فاضلاب

تماس با ما

تلفن:57541550-021- 86+

همراه: 18217165478- 86+

کد سهام: 603859

Shanghai Nancal Electric Co., Ltd.                                                        沪ICP备2021021924号©