با هم، آینده را پیش می بریم

درایوها و سافت استارتر ها            

درایوهای AC ولتاژ متوسط                      

درایوهای AC صنعتی ولتاژ پایین            

سافت استارتر های ولتاژ متوسط               

wenchang-01.png
VSD ولتاژ متوسط ​​مورد استفاده در پلتفرم ونچینگ

سکوی Wenchang-Wet Gas CompressorIndustryOffshore-Hilling Platformهدف این پروژه بر روی یک سکوی حفاری در دریای چین جنوبی واقع شده است.گاز طبیعی استخراج شده از دهانه چاه توسط سیستم فشرده سازی تحت فشار قرار می گیرد و در سیستم آبگیری آبگیری می شود.

تماس با ما

تلفن:57541550-021- 86+

همراه: 18217165478- 86+

کد سهام: 603859

Shanghai Nancal Electric Co., Ltd.                                                        沪ICP备2021021924号©