با هم، آینده را پیش می بریم

کیفیت برق                          

فیلتر توان اکتیو                                                

ژنراتور ور استاتیک                                      

ژنراتور هیبریدی استاتیک ور                     

دستگاه مناسب با کیفیت برق هوشمندی   

dubai-apf418312.png
فیلتر توان اکتیو مورد استفاده در مرکز خرید دبی

فیلتر توان اکتیو Nancal Electric مورد استفاده در مرکز خرید دبی فیلترهای توان اکتیو Nancal 400V 200A &160A.

تماس با ما

تلفن:57541550-021- 86+

همراه: 18217165478- 86+

کد سهام: 603859

Shanghai Nancal Electric Co., Ltd.                                                        沪ICP备2021021924号©