با هم، آینده را پیش می بریم
کیفیت برق
صفحه اصلی / مطالعه موردی / کیفیت برق / صنعت / محصولات کیفیت قدرت Nancal Electric مورد استفاده در کارخانه پتروشیمی هوهات

محصولات کیفیت قدرت Nancal Electric مورد استفاده در کارخانه پتروشیمی هوهات


apf-پتروشیمی


صنعت

صنعت پتروشیمی

مضرات هارمونیک در صنعت پتروشیمی

هارمونیک ها در صنعت پتروشیمی عمدتاً تجهیزات برق و تداخل تجهیزات اندازه گیری و ارتباطات آسیب می زد. هارمونیک می تواند باعث خرابیات اضافی ترانسفورماتور و کابل، افزایش دما و تسریع پیری عایق شود. موجود هارمونیک باعث افزایش توان ظاهری و اشغال ظرفیت ترانسفورماتور می شود. در همین حال هارمونیک ها بر خازن ها و سایر دستگاه های سیستم توان تاثیر منفی می گذارد.

وضعیت در سایت

منبع هارمونیک اصلی در کارخانه ناشی از درایوهای ولتاژ پایین مورد استفاده در واحد هیدروژناسیون دیزل، ایستگاه، واحد روغن موم، واحد بازیابی گوگرد، واحد اصلاح و غیره است.

هارمونیک هایی توسط درایو ولتاژ پایین به وحود آودره با شش ضربدر عدد ناشاخته +/-1 عمدتا دارای دامنه 5، 7، 11 و 13 است. این هارمونیک ها به شدت ایمنی تجهیزات برق را تحت تأثیر  منفی قرار می دهند و باعث اعوجاج شدید ولتاژ شبکه ای، گرمای بیش از حد کابل ها و ترانسفورماتورها، تسریع پیری عایق، تداخل ارتباطات، قطع منبع تغذیه به دلیل عملکرد نادرست کنتور می شوند که بر ایمنی و پایداری کل سیستم توزیع تأثیر می گذارد.

در همین حال، توان راکتیو ضریب توان کل سیستم را کاهش می دهد.

راه حل

با توجه به وضیعت بالا، Nancal Electric راه حل یکپارچه APF+SVG را به شرح زیر ارائه کرد:

تجهیزات

شرح

نصب و راه اندازی

تعداد

APF+SVG

300A+240kVar

تغییر

2

APF+SVG

100A+240kVar

تغییر

2

APF+SVG

50A+240kVar

تغییر

2

APF+SVG

200A+300kVar

تغییر

2

APF+SVG

200A+180kVar

تغییر

2

APF+SVG

100A+300kVar

تغییر

2

APF

200A

اضافه

2

APF

150A

اضافه

2

APF

100A

اضافه

6

APF

50A

اضافه

2

نتایج

پس از استفاده از فیلترهای هارمونیک اکتیو Nancal Electric، نرخ اعوجاج هارمونیک هیدروژناسیون دیزل، واحد بازیابی گوگرد از 31بدرصد به 3.3درصد کاهش یافت.

نرخ اعوجاج هارمونیک واحد اصلاح در ایستگاه از 28 درصد به 3 درصد کاهش یافت.

نرخ اعوجاج هارمونیک دستگاه موم از 34درصد به 3.6درصد کاهش یافت.

ضریب توان کابینت اصلاح شده به بالای 0.98 رسید که به طور کامل الزامات مربوط به اعوجاج هارمونیک و ضریب توان را برآورده می کند.

اطلاعات بیشتر


nancal-apf-01


تماس با ما

تلفن:57541550-021- 86+

همراه: 18217165478- 86+

کد سهام: 603859

Shanghai Nancal Electric Co., Ltd.                                                        沪ICP备2021021924号©