با هم، آینده را پیش می بریم
کیفیت برق
صفحه اصلی / مطالعه موردی / کیفیت برق / انتقال برق / فیلتر توان اکتیو در صنعت انرژی جدید به کار برد

فیلتر توان اکتیو در صنعت انرژی جدید به کار برد


صنعت

مزرعه خورشیدی

شرح کل

ولتاژ: 400 ولت

محصولات: فیلترهای هارمونیک فعال 100A, 200A,400A

apf-solar-farmتماس با ما

تلفن:57541550-021- 86+

همراه: 18217165478- 86+

کد سهام: 603859

Shanghai Nancal Electric Co., Ltd.                                                        沪ICP备2021021924号©