با هم، آینده را پیش می بریم

درایوهای AC ولتاژ متوسط

خنک کننده هوا و خنک کننده آبی
صفحه اصلی / درایوهای AC ولتاژ متوسط

تماس با ما

تلفن:57541550-021- 86+

همراه: 18217165478- 86+

کد سهام: 603859

Shanghai Nancal Electric Co., Ltd.                                                        沪ICP备2021021924号©